Lenka Plodková

Osobní kouč


KOUČOVACÍ STYL

Nesoudím, nehodnotím, nepodsouvám.
Respektuji vaši jedinečnou osobnost a věřím ve váš potenciál!
Udržuji rovnováhu mezi podporou a výzvou.
Dobře naslouchám.
Vy budete na prvním místě – já se upozadím.
Budu mluvit laskavě, ale přímočaře.
Budu otáčet pozornost na váš záměr a na řešení překážek.
Budu vás vybízet k akci.

ETICKÝ KODEX

Pojmy a definice
Koučink – strukturovaný rozhovor mezi koučem a koučovaným, vedoucí k žádoucí změně a lepšímu
životu
Koučovací vztah – rovnocenný vztah mezi koučem a koučovaným daný koučovací dohodou
Kompetence
Koučink nezahrnuje psychiatrickou, psychoterapeutickou ani lékařskou péči
Dalším vzděláváním a rozvojem si neustále zvyšuji osobní, profesní a etickou úroveň, tak abych mohla
vždy nabídnout vynikající kvalitu koučinku
Pokud „zakázka“ klienta překračuje moje kompetence, tuto zakázku nepřijmu, případně doporučím
odborníka.
Při uvědomění, že koučovaný potřebuje jiného odborníka povzbudím ho ke změně.
Diskrétnost
Vždy dodržím nejvyšší úroveň zachování mlčenlivosti, tak jak se dohodneme. Informace získané při
rozhovoru považuji za velmi důvěrné a nikde je nesdílím.
V některých situacích informace nemohou zůstat důvěrné (nelegální činnost, ohrožení života…)
Během procesu koučování i po jeho skončení dbám na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi
záznamy a daty v souladu s platnou legislativou
Vyvaruji se konfliktu zájmů.

Lenka Plodková

TEL: 777 165 059

E-MAIL: lenka@osobnikouc.com