KOUČINK je hluboký rozhovor vedoucí k:

METODY – používám kombinaci těchto metod:

MŮJ KOUČOVACÍ STYL

HARMONIZAČNÍ A ANTISTRESOVÉ TECHNIKY

Lenka Plodková

TEL: 777 165 059

E-MAIL: lenka@osobnikouc.com